Έναρξη λειτουργίας δύο Σχεδίων της ΑνΑΔ στην ψηφιακή πύλη Ερμής
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Έναρξη λειτουργίας δύο Σχεδίων της ΑνΑΔ στην ψηφιακή πύλη Ερμής  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των δύο πιο κάτω Σχεδίων στην ψηφιακή πύλη Ερμής, από την 1η Ιανουαρίου 2022:

 

  • Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, οι αιτήσεις εργοδοτών για έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο των Σχεδίων αυτών, θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πύλης Ερμής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ermis.anad.org.cy.  Η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για αυτά τα προγράμματα κατάρτισης θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης Ερμής και η ΑνΑΔ δεν θα αποδέχεται την αποστολή αιτήσεων, αιτημάτων, διευκρινίσεων και εγγράφων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

Σημειώνεται ότι, για τα προγράμματα κατάρτισης που έχουν ή θα έχουν υποβληθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, εξακολουθεί να ισχύει η υφιστάμενη διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης.

 

Με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας, την αποφυγή καθυστερήσεων και τη δυνατότητα εμπρόθεσμης υποβολής αιτήσεων, η ΑνΑΔ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι δυνατό να αξιοποιήσουν τα πιο πάνω Σχέδια, να εγγραφούν στην ψηφιακή πύλη Ερμής.

 

Επισημαίνεται ότι, προϋπόθεση για τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για έγκριση προγράμματος στο πλαίσιο των δύο Σχεδίων είναι η εγγραφή όλων των συντελεστών του προγράμματος ως οντότητες (Φυσικό πρόσωπο ή Νομικό πρόσωπο), η έγκριση τους από την ΑνΑΔ, η απόκτηση του ρόλου «Εργοδότη» από τον εργοδότη και η υποβολή του βιογραφικού σημειώματος από τον καθοδηγητή.

 

Επιπρόσθετα, η ΑνΑΔ ανακοινώνει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2022 τίθενται σε ισχύ αναθεωρημένοι Οδηγοί Πολιτικής και Διαδικασιών για τα δύο Σχέδια, οι οποίοι βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού, στο τηλέφωνο 22390300 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

 

23 Νοεμβρίου 2021