Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερομένους για έγκρισή τους ως αξιολογητών επαγγελματικών προσόντων σε συγκεκριμένα πρότυπα επαγγελματικών προσόντων
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερομένους για έγκρισή τους ως αξιολογητών επαγγελματικών προσόντων σε συγκεκριμένα πρότυπα επαγγελματικών προσόντων  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)», προγραμματική περίοδος 2014- 2020, ανακοινώνει πρόσκληση προς ενδιαφερόμενα άτομα για υποβολή αιτήσεων για έγκρισή τους ως Αξιολογητών Επαγγελματικών Προσόντων (στο εξής «Αξιολογητές») σε συγκεκριμένα Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ).
 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται για τα υφιστάμενα ΠΕΠ και θεωρούνται αυτόματα ότι ισχύουν και για τα αντίστοιχα νέα ΠΕΠ όπως αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα στο Παράρτημα.
 

Κάθε αίτηση εξετάζεται αμέσως μετά την υποβολή της. Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων οι αιτήσεις έχουν κριθεί συμβατές, δηλαδή ικανοποιούν τα απαιτούμενα προσόντα, καλούνται να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης. Όσοι συμπληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης εγκρίνονται και καλούνται για υπογραφή συμφωνίας με την ΑνΑΔ για σκοπούς ανάθεσης αξιολογήσεων επαγγελματικών προσόντων υποψηφίων, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα σχετικών αιτήσεων.  Η συμφωνία θα ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026.
 

Τα κριτήρια έγκρισης των Αξιολογητών για τα Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) στους διάφορους τομείς, οι σχετικές επεξηγήσεις για τα απαιτούμενα προσόντα και την επαγγελματική πείρα, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες παρουσιάζονται στον Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών «Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ): Αξιολογητές Επαγγελματικών Προσόντων», τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εξετάσουν προσεκτικά.
 

Σημειώνεται ότι ισχύουν τα ακόλουθα ασυμβίβαστα αναφορικά με την απόκτηση του ρόλου του Αξιολογητή:
 

Άτομα που εργοδοτούνται σε φορέα που έχει εγκριθεί ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) δεν μπορούν να οριστούν ως Αξιολογητές για διενέργεια αξιολόγησης σε αυτό.

 

Οι Αξιολογητές δεν μπορούν να επενεργούν ως εκπαιδευτές στο πλαίσιο Σχεδίων της ΑνΑΔ, σε θέμα σχετικό με το ΠΕΠ στο οποίο διενεργούν αξιολογήσεις, κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας που έχουν υπογράψει με την ΑνΑΔ.
 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για έγκρισή του στον ρόλο του Αξιολογητή. Η υποβολή αίτησης για την απόκτηση του ρόλου γίνεται στην ψηφιακή πύλη της ΑνΑΔ «Ερμής», στην οποία οι χρήστες έχουν πρόσβαση τόσο μέσω της ιστοσελίδας της ΑνΑΔ (www.anad.org.cy) όσο και απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ermis.anad.org.cy.  Σημειώνεται ότι, πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί η εγγραφή του αιτητή, ως φυσικό πρόσωπο, στην ψηφιακή πύλη «Ερμής». Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2023.
 

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της ΑνΑΔ στο τηλέφωνο 22390300 και την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) για υποβολή αιτήσεων για έγκριση ως Αξιολογητών Επαγγελματικών Προσόντων

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΕΠ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΝΕΑ ΠΕΠ

Επίπεδο

Υποδοχή  

Υποδοχή 

Υπεύθυνος υποδοχής ξενοδοχείου

5

Υπάλληλος υποδοχής ξενοδοχείου

4

Παράθεση Φαγητών και Ποτών  

 

Υπεύθυνος εστιατορίου

5

Τραπεζοκόμος

4

Βοηθός τραπεζοκόμος

3

Προετοιμασία και Μαγείρεμα Τροφίμων

 

Υπεύθυνος κουζίνας

5

Μάγειρας

4

Βοηθός μάγειρας

3

Οροφοκομία

Υπεύθυνος οροφοκομίας

5

Φροντιστής δωματίων και κοινόχρηστων χώρων

4

Λειτουργίες Ταξιδιωτικού Γραφείου

Υπεύθυνος ταξιδιωτικού γραφείου

5

Υπάλληλος ταξιδιωτικού γραφείου

4

Ζαχαροπλαστική

Υπεύθυνος ζαχαροπλαστείου

5

Ζαχαροπλάστης

4

Αρτοποιία

Αρτοποιός

4

Παράθεση Φαγητών και Ποτών  

Μπάρτεντερ

4

 

 

ΛΙΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΕΠ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΝΕΑ ΠΕΠ

Επίπεδο

Λειτουργίες Λιανικών Πωλήσεων

Υπεύθυνος πωλήσεων σε κατάστημα

5

Πωλητής σε κατάστημα

4

Βοηθός πωλητής σε κατάστημα

3

Λειτουργίες Χονδρικών     Πωλήσεων

Πωλητής χονδρικών πωλήσεων

4

Λειτουργίες Αγορών

Υπεύθυνος αγορών και προμηθειών

5

Λειτουργίες Αποθήκης

Υπεύθυνος αποθήκης

5

Αποθηκάριος

4

Βοηθός αποθηκάριος

3

 

 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΕΠ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΝΕΑ ΠΕΠ

Επίπεδο

Διεύθυνση/ Εποπτεία Έργου

Διευθυντής κατασκευαστικών έργων

6

Οικοδόμος

Επόπτης κατασκευαστικών έργων

5

Οικοδόμος

4

Εργάτης οικοδομικών εργασιών

3

Μεταλλικές Κατασκευες

Τεχνικός μεταλλικών κατασκευών

5

Τεχνίτης μεταλλικών κατασκευών

4

Συστήματα Κεντρικών Θερμάνσεων

Τεχνικός συστημάτων κεντρικών θερμάνσεων

5

Τεχνίτης συστημάτων κεντρικών θερμάνσεων

4

Συστήματα Ψύξης και Κλιματισμού

Τεχνικός κλιματιστικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων

5

Τεχνίτης κλιματιστικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων

4

Εγκατάσταση και Συντήρηση Ανελκυστήρων

Τεχνικός εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων

5

Τεχνίτης εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων

4

Υπερυψωμένα Δάπεδα

Τεχνίτης υπερυψωμένων δαπέδων

4

Ξηρά Δόμηση

Τεχνίτης ξηράς δόμησης

4

Επεξεργασία και Τοποθέτηση Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος

Τεχνικός οπλισμού σκυροδέματος

5

Τεχνίτης οπλισμού σκυροδέματος

4

Κατασκευή Καλουπιών

Τεχνικός καλουπιών

5

Τεχνίτης καλουπιών

4

Συστήματα Υγρομονώσεων

Τεχνίτης υγρομονώσεων

4

Υδραυλικά

Υδραυλικός

4

Τοποθέτηση Υαλοπινάκων

Τεχνίτης τοποθέτησης υαλοπινάκων

4

Χρωματισμοί – Διακοσμητικά Επιχρίσματα

Ελαιοχρωματιστής

4

Ξυλουργικά

Ξυλουργός

4

 

 

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΕΠ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΝΕΑ ΠΕΠ

Επίπεδο

Κομμωτική Τέχνη

Κομμωτής

4

Βοηθός κομμωτής

3

 

 

 ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΕΠ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΝΕΟ ΠΕΠ

Επίπεδο

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Εκπαιδευτής δια βίου μάθησης

5

 

 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΕΠ

ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΑ ΝΕΑ ΠΕΠ

Επίπεδο

Συγκόλληση

Τεχνικός συγκολλήσεων μετάλλων

5

Τεχνίτης συγκολλήσεων μετάλλων

4

Επιπλοποιία

Τεχνικός επιπλοποιίας

5

Τεχνίτης επιπλοποιίας

4

 

 

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΕΠ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΝΕΑ ΠΕΠ

Επίπεδο

Μηχανική Οχημάτων

Μηχανικός οχημάτων

4

Μηχανική Μοτοποδηλάτων/

Μοτοσικλετών

Μηχανικός μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών

4

Ευθυγράμμιση Συστήματος Διεύθυνσης Οχημάτων

Τεχνίτης ευθυγράμμισης συστήματος διεύθυνσης οχημάτων

4

Εγκατάσταση και Συντήρηση Οργάνων Οχηματων

Τεχνίτης εγκατάστασης και συντήρησης οργάνων οχημάτων

4

Συστήματα Ελέγχου Αυτόματων Λειτουργιών Οχηματων

Τεχνίτης συστημάτων ελέγχου αυτόματων λειτουργιών οχημάτων

4

Τοποθέτηση/ Επιδιόρθωση Ελαστικών Οχημάτων

Τεχνίτης ελαστικών οχημάτων

4

Ηλεκτρολογία Οχημάτων

Ηλεκτρολόγος οχημάτων

4

Κλιματισμός Οχημάτων

Τεχνίτης κλιματισμού σε οχήματα

4

Βαφή Οχημάτων

Τεχνίτης βαφής οχημάτων και μετάλλων

4

Επισκευή Αμαξωμάτων Οχημάτων

Τεχνίτης επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων

4

 

 

26 Οκτωβρίου 2023