Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για τη θέση Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών στην ΑνΑΔ
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για τη θέση Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών στην ΑνΑΔ  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενημερώνει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης...

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενημερώνει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης για τη θέση Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021.

 

Τα αποτελέσματα φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα:

 

Aριθμός Yποψηφίου

Bαθμολογία από 90

Bαθμολογία %

Επιτυχία/ Αποτυχία

1001775

69

76,67

Επιτυχία

1001803

69

76,67

Επιτυχία

1001783

65

72,22

Επιτυχία

1001753

64

71,11

Επιτυχία

1001807

61

67,78

Αποτυχία

1001827

61

67,78

Αποτυχία

1001761

59

65,56

Αποτυχία

1001754

59

65,56

Αποτυχία

1001798

58

64,44

Αποτυχία

1001786

58

64,44

Αποτυχία

1001788

57

63,33

Αποτυχία

1001800

55

61,11

Αποτυχία

1001760

55

61,11

Αποτυχία

1001799

53

58,89

Αποτυχία

1001794

52

57,78

Αποτυχία

1001821

52

57,78

Αποτυχία

1001822

51

56,67

Αποτυχία

1001823

50

55,56

Αποτυχία

1001752

49

54,44

Αποτυχία

1001811

49

54,44

Αποτυχία

1001804

49

54,44

Αποτυχία

1001742

48

53,33

Αποτυχία

1001771

46

51,11

Αποτυχία

1001816

46

51,11

Αποτυχία

1001819

46

51,11

Αποτυχία

1001824

44

48,89

Αποτυχία

1001759

44

48,89

Αποτυχία

1001779

44

48,89

Αποτυχία

1001762

43

47,78

Αποτυχία

1001813

42

46,67

Αποτυχία

1001755

41

45,56

Αποτυχία

1001828

40

44,44

Αποτυχία

1001787

38

42,22

Αποτυχία

1001789

38

42,22

Αποτυχία