Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος κλιματισμού του κτηρίου της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου - Αρ. Διαγωνισμού 29/2023
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος κλιματισμού του κτηρίου της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου - Αρ. Διαγωνισμού 29/2023  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ζητά την υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος κλιματισμού του κτηρίου της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για περίοδο πέντε ετών - Αρ. Διαγωνισμού 29/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα διαγωνισμού δωρεάν μeProcurement) της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στον χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=6261027

Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:00, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement).

 

27 Ιουλίου 2023