Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων στο πλαίσιο του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων στο πλαίσιο του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ζητά την υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων στο πλαίσιο του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) - Αρ. Διαγωνισμού 10/2024.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα διαγωνισμού δωρεάν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στον χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=6931114

Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2024 και ώρα 14:00, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement).

 

28 Ιουνίου 2024