Αναθεώρηση προνοιών των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών για το «Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και το «Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς», οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2024
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Αναθεώρηση προνοιών των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών για το «Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και το «Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς», οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2024  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενημερώνει για την αναθεώρηση προνοιών των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών για το «Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και το «Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς», οι οποίες τίθενται σε ισχύ για αιτήσεις που υποβάλλονται για συμμετοχή στα Σχέδια από την 1η Ιανουαρίου 2024.  Η αναθεώρηση προέκυψε εξ αιτίας της αύξησης του εθνικού κατώτατου μισθού.

Οι διαφοροποιήσεις των προνοιών του κάθε Σχεδίου συνοψίζονται στον πιο κάτω πίνακα:
 

 

 

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Aπoφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/ Οργανισμούς

Κατώτατο όριο μηνιαίου ακαθάριστου μισθού συμμετέχοντα

Από €1.100 σε €1.160

Από €940 σε €1.000

Μηνιαίο ανώτατο ποσό επιχορήγησης

Από €1.400 σε €1.460

Από €1.250 σε €1.310

Ανώτατο συνολικό ποσό επιχορήγησης

Από €8.400 σε €8.760

Από €5.000 σε €5.240


 

Οι Οδηγοί Πολιτικής και Διαδικασιών των δύο Σχεδίων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού, στο τηλέφωνο 22390300 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
 

 

29 Δεκεμβρίου 2023