Αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για το πληρωτέο ποσό που καταβάλλουν οι εργοδότες στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), για τη συμμετοχή εργοδοτουμένων τους σε προγράμματα κατάρτισης
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για το πληρωτέο ποσό που καταβάλλουν οι εργοδότες στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), για τη συμμετοχή εργοδοτουμένων τους σε προγράμματα κατάρτισης  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανακοινώνει ότι έγιναν αλλαγές στους Οδηγούς Πολιτικής και Διαδικασιών (Οδηγοί) των Σχεδίων «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη» και «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Ζωτικής Σημασίας».

 

Στους Οδηγούς των πιο πάνω Σχεδίων, στη λίστα των απαιτούμενων εντύπων και αποδεικτικών στοιχείων που υποβάλλει το ΚΕΚ στην ΑνΑΔ έχει συμπεριληφθεί και η πιο κάτω απαίτηση:

 

«Αποδεικτικά της είσπραξης του πληρωτέου ποσού από τις επιχειρήσεις/οργανισμούς μέσω τραπέζης (π.χ. κατάσταση εισερχόμενου εμβάσματος, κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού του ΚΕΚ, απόδειξη συναλλαγής με χρεωστική/πιστωτική κάρτα, αποδεικτικό κατάθεσης/εκκαθάρισης επιταγής στην τράπεζα)».

 

 

31 Μαρτίου 2022