Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και Σύμβασης μεταξύ της ΑνΑΔ και του CMMI
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και Σύμβασης μεταξύ της ΑνΑΔ και του CMMI  

Στις 20 Ιουλίου 2023 υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας και Σύμβαση μεταξύ της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) και του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (Cyprus Marine and Maritime Institute - CMMI) με σκοπό την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη γαλάζια οικονομία. Το Μνημόνιο Συνεργασίας και τη Σύμβαση υπέγραψαν ο κύριος Γιάννης Μουρουζίδης, Γενικός Διευθυντής της ΑνΑΔ και ο κύριος Ζαχαρίας Σιόκουρος, Διευθύνων Σύμβουλος του CMMI.

Στις 20 Ιουλίου 2023 υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας και Σύμβαση μεταξύ της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) και του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (Cyprus Marine and Maritime Institute - CMMI) με σκοπό την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη γαλάζια οικονομία. Το Μνημόνιο Συνεργασίας και τη Σύμβαση υπέγραψαν ο κύριος Γιάννης Μουρουζίδης, Γενικός Διευθυντής της ΑνΑΔ και ο κύριος Ζαχαρίας Σιόκουρος, Διευθύνων Σύμβουλος του CMMI.

 

Η ΑνΑΔ υλοποιεί το έργο «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη γαλάζια οικονομία» στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου (2021-2026).  Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

 

Η υπογραφείσα Σύμβαση προνοεί για την υλοποίηση 100 προγραμμάτων κατάρτισης για την κατάρτιση 2.000 περίπου ατόμων με εκτιμώμενη δαπάνη €490.000.  Τα προγράμματα κατάρτισης προσφέρονται δωρεάν και δικαιούχοι συμμετοχής σε αυτά είναι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενοι και άνεργοι.

 

 

 

31 Ιουλίου 2023