Νέος Γενικός Διευθυντής στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)
  • Not Featured
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Νέος Γενικός Διευθυντής στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)  

Νέος Γενικός Διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανέλαβε από την 1η Νοεμβρίου 2021 ο κύριος Γιάννης Μουρουζίδης.

Νέος Γενικός Διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανέλαβε από την 1η Νοεμβρίου 2021 ο κύριος Γιάννης Μουρουζίδης.

Ο κύριος Μουρουζίδης διορίστηκε στη θέση του Γενικού Διευθυντή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑνΑΔ και με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Πριν τον διορισμό του, ο κύριος Μουρουζίδης ήταν Διευθυντής Υπηρεσιών Κατάρτισης ενώ από τον Ιούνιο 2020 παράλληλα ασκούσε τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της ΑνΑΔ. Προηγουμένως, ο κύριος Μουρουζίδης ήταν για πολλά χρόνια στη Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού, στην οποία διετέλεσε και Διευθυντής.

Ο νέος Γενικός Διευθυντής της ΑνΑΔ φοίτησε σε Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και απέκτησε τους τίτλους: Master of Business Administration από το University of Warwick, MSc in Operational Research από το University of Sussex και BSc in Engineering από το Thames Polytechnic.