Προγράμματα κατάρτισης ανέργων για εκμάθηση της Ρωσικής γλώσσας
  • Not Featured
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Προγράμματα κατάρτισης ανέργων για εκμάθηση της Ρωσικής γλώσσας  

Στο πλαίσιο του Σχεδίου της ΑνΑΔ «Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων», έχει αρχίσει η υλοποίηση 3 προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων για εκμάθηση της Ρωσικής γλώσσας στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου, με τη συμμετοχή 32 ανέργων.

Αναμένεται επίσης σύντομα η ανακοίνωση από την ΑνΑΔ νέας πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από ανέργους για τα προγράμματα κατάρτισης αυτά για όλες τις επαρχίες.  Τα προγράμματα θα υλοποιούνται εντός του 2022 και 2023 και αναμένεται η κατάρτιση 168 ανέργων συνολικά.

Σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης στους ανέργους για εκμάθηση της Ρωσικής γλώσσας.  Με τη συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης διευρύνονται οι προοπτικές για επανένταξη και καλύτερη ενσωμάτωση των ανέργων στην απασχόληση.

Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει 100 ώρες ιδρυματική (θεωρητική και πρακτική) κατάρτιση στο πιστοποιημένο από την ΑνΑΔ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), CDA College Pafos Ltd, το οποίο έχει επιλεγεί μετά από σχετικό διαγωνισμό.

Για κάθε άνεργο που συμμετέχει στο πρόγραμμα καταβάλλονται τα ακόλουθα:

  1. Επίδομα κατάρτισης ύψους €5 ανά ώρα κατάρτισης, δηλαδή €500 ανά καταρτιζόμενο για το σύνολο της κατάρτισης.
  2. Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής και στο ΓεΣΥ, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Η ΑνΑΔ ασφαλίζει τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Στα προγράμματα κατάρτισης δικαιούνται να συμμετάσχουν άτομα τα οποία είναι εγγεγραμμένα ως άνεργα στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής τους στα προγράμματα.  Άνεργοι που κατέχουν προηγούμενη εργασιακή πείρα στον ξενοδοχειακό τομέα, τα τελευταία δύο χρόνια πριν την έναρξη της πρόσκλησης έχουν προτεραιότητα.