Ενημερωτικά σημειώματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
  • Not Featured
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Ενημερωτικά σημειώματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)  

Τα ενημερωτικά σημειώματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), τα οποία αφορούν σημαντικές και επίκαιρες εξελίξεις στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, λαμβάνονται από την ΑνΑΔ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Εθνικός Συντονιστής του Δικτύου ReferNet Κύπρου (www.refernet.org.cy).

Πρόσφατα ετοιμάστηκαν από το Cedefop τα πιο κάτω ενημερωτικά σημειώματα: