Έναρξη λειτουργίας πέντε Σχεδίων της ΑνΑΔ στην ψηφιακή πύλη «Ερμής»
 • Not Featured
 • Isidora Ktori
 • Isidora Ktori
 • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Έναρξη λειτουργίας πέντε Σχεδίων της ΑνΑΔ στην ψηφιακή πύλη «Ερμής»  

Κατά την περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2022 άρχισε η λειτουργία πέντε νέων Σχεδίων στην ψηφιακή πύλη «Ερμής».

Έναρξη λειτουργίας πέντε Σχεδίων της ΑνΑΔ στην ψηφιακή πύλη «Ερμής»

 

 

Κατά την περίοδο Ιουνίου - Σεπτεμβρίου 2022 άρχισε η λειτουργία των πιο κάτω Σχεδίων στην ψηφιακή πύλη «Ερμής»:

 • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο
 • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (Κρατικές Ενισχύσεις)
 • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στο Εξωτερικό
 • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη
 • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας
 • Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών

Η υποβολή αιτήσεων για έγκριση προδιαγραφών προγραμμάτων κατάρτισης καθώς και προγραμμάτων κατάρτισης, στο πλαίσιο των πιο πάνω Σχεδίων, γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πύλης «Ερμής» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ermis.anad.org.cy

Η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών των πιο πάνω Σχεδίων, γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης «Ερμής» και η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) δεν αποδέχεται την αποστολή αιτήσεων, αιτημάτων, διευκρινίσεων και εγγράφων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Προϋπόθεση για τη συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για έγκριση προγράμματος κατάρτισης στο πλαίσιο των πέντε Σχεδίων είναι η εγγραφή όλων των συντελεστών του προγράμματος ως οντότητες, η έγκριση τους από την ΑνΑΔ, η απόκτηση του ρόλου «Εργοδότης» από τον εργοδότη, η απόκτηση του ρόλου «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης» και του ρόλου «Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης» και η υποβολή του βιογραφικού σημειώματος από τον εκπαιδευτή.

 

Αλλαγές σε πρόνοιες στη λειτουργία Σχεδίων της ΑνΑΔ


Με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των πιο πάνω Σχεδίων, την εναρμόνιση τους με την ψηφιακή πύλη «Ερμής» και τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, αναθεωρήθηκαν πρόνοιες των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών των πέντε Σχεδίων.

Μερικές σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των Σχεδίων είναι οι ακόλουθες:

 • Σε περίπτωση ανάγκης για τροποποίηση εγκριθέντων στοιχείων προγράμματος κατάρτισης που αφορούν αλλαγές στις ημερομηνίες και ώρες υλοποίησης της κατάρτισης, στον χώρο κατάρτισης, καθώς και στη γλώσσα διδασκαλίας, παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης μέσω της ψηφιακής πύλης «Ερμής» χωρίς να απαιτείται έγκριση της ΑνΑΔ.  Για τροποποιήσεις που αφορούν σε αλλαγή εκπαιδευτή ή σε μέθοδο κατάρτισης απαιτείται η έγκαιρη υποβολή αιτήματος και έγκριση της ΑνΑΔ.
 • Ως μέθοδος κατάρτισης για το ενδοεπιχειρησιακό μέρος προγράμματος κατάρτισης στο πλαίσιο του Σχεδίου «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας» εφαρμόζεται αποκλειστικά η κατά πρόσωπο εκπαίδευση.
 • Σε προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Σχεδίων και απαιτείται η τήρηση παρουσιολογίου, αυτό συμπληρώνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πύλης «Ερμής».

Οι αναθεωρημένοι Οδηγοί Πολιτικής και Διαδικασιών βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy.