Συμμετοχή της ΑνΑΔ στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026
  • Not Featured
  • Isidora Ktori
  • Isidora Ktori
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Συμμετοχή της ΑνΑΔ στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού των προδιαγραφών τεσσάρων νέων έργων, τα οποία εφαρμόζονται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026. 

 

Συμμετοχή της ΑνΑΔ στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026

 

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού των προδιαγραφών τεσσάρων νέων έργων, τα οποία εφαρμόζονται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026.  Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2023.  Οι Περιγραφές και οι Οδηγοί Πολιτικής και Διαδικασιών των τεσσάρων Έργων βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ στην ενότητα «Προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου».

Τα τέσσερα έργα στοχεύουν στη συμμετοχή 25.645 ατόμων με συνολικό προϋπολογισμό €14 εκ. και χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

1. Προγράμματα κατάρτισης για απασχολούμενους και ανέργους για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων

Στόχος είναι η απόκτηση νέων και η αναβάθμιση υφιστάμενων ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου (απασχολούμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενοι και άνεργοι), μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).

Στις 4 Αυγούστου 2022 η ΑνΑΔ ανακοίνωσε την προκήρυξη διαγωνισμού με αντικείμενο τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο, για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων». Η ΑνΑΔ βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης των Προσφορών.

 

2. Προγράμματα κατάρτισης για απασχολούμενους και ανέργους για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία

Στόχος είναι η απόκτηση νέων και η αναβάθμιση υφιστάμενων γνώσεων και δεξιοτήτων από απασχολούμενους (απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα και αυτοαπασχολούμενοι) που βρίσκονται σε επαγγέλματα ή τομείς της πράσινης οικονομίας ή από ανέργους που επιθυμούν να εργαστούν σε επαγγέλματα ή τομείς της πράσινης οικονομίας, μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από τα ΚΕΚ.

 

3. Προγράμματα κατάρτισης για απασχολούμενους και ανέργους για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη γαλάζια οικονομία
 

Στόχος είναι η απόκτηση νέων και η αναβάθμιση υφιστάμενων γνώσεων και δεξιοτήτων από απασχολούμενους (απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα και αυτοαπασχολούμενοι) που βρίσκονται σε επαγγέλματα ή τομείς της γαλάζιας οικονομίας, ή από ανέργους που επιθυμούν να εργαστούν σε επαγγέλματα ή τομείς της γαλάζιας οικονομίας, μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από ΚΕΚ.

 

4. Προγράμματα κατάρτισης ανέργων για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας

Στόχος είναι η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, καθώς και δημιουργίας και λειτουργίας επιχείρησης από ανέργους, με έμφαση στις γυναίκες, ηλικίας μέχρι 55 χρονών με ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση, μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από ΚΕΚ.