Έκθεση «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2021»
  • Not Featured
  • Isidora Ktori
  • Isidora Ktori
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Έκθεση «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2021»  

Έκθεση «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2021»

 

 

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ως ο Εθνικός Συντονιστής της Κοινοπραξίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ReferNet) στην Κύπρο (www.refernet.org.cy), σε συνεργασία με μέλη της Κοινοπραξίας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), προχώρησε στην εκπόνηση της έκθεσης «VET in Europe: Cyprus 2021».

 

Η έκθεση, η οποία είναι διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα, αποτελεί μέρος σειράς εκθέσεων σε θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και περιλαμβάνει περιγραφή του εθνικού συστήματος ΕΕΚ καθώς και βασικές πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για την ΕΕΚ στην Κύπρο.

 

Σημειώνεται ότι, από το 2018, η μορφή της έκθεσης έχει αλλάξει από έντυπη σε ηλεκτρονική/ διαδραστική μορφή.  Ο χρήστης μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Cedefop και να ενημερωθεί για τα συστήματα ΕΕΚ της κάθε χώρας και να συγκρίνει διάφορα στοιχεία της έκθεσης μεταξύ των χωρών.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

https://bit.ly/3QBSQPO