Ετήσια συνάντηση της Κοινοπραξίας ReferNet Κύπρου
  • Not Featured
  • Isidora Ktori
  • Isidora Ktori
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Ετήσια συνάντηση της Κοινοπραξίας ReferNet Κύπρου  

Ετήσια συνάντηση της Κοινοπραξίας ReferNet Κύπρου

 

 

Στις 17 Μαρτίου 2022, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) η ετήσια συνάντηση της Κοινοπραξίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ReferNet) στην Κύπρο (www.refernet.org.cy), στην οποία συμμετέχουν 21 μέλη τα οποία προέρχονται από υπουργεία/κυβερνητικά τμήματα, εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και εθνικές μονάδες ευρωπαϊκών προγραμμάτων.  Στη συνάντηση, πέραν της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, έγινε ανασκόπηση του έργου της Κοινοπραξίας κατά το έτος 2021 καθώς και του προγραμματισμού εργασιών για το έτος 2022.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

https://bit.ly/3xqBE99