Αναθεώρηση προνοιών των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών για το «Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς» και το «Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2020
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Αναθεώρηση προνοιών των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών για το «Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς» και το «Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2020  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενημερώνει για την αναθεώρηση προνοιών των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών για το «Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς» και το «Σχέδιο Στελέχωσης ...

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενημερώνει για την αναθεώρηση προνοιών των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών για το «Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς» και το «Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2020. Η αναθεώρηση αφορά τη διαφοροποίηση της πρόνοιας για την πληρότητα της αίτησης Εργοδότη για Συμμετοχή στο Σχέδιο [Οδηγός Πολιτικής και Διαδικασιών, Παράρτημα ΙΙ, παράγραφος 1.1 (γ)].

Οι Οδηγοί Πολιτικής και Διαδικασιών των δύο Σχεδίων, καθώς και όλα τα σχετικά έντυπα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.

 

 

30 Σεπτεμβρίου 2020