Ημερίδα ενημέρωσης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης
  • SHOW ON EXTRANET
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Ημερίδα ενημέρωσης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης  

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) πραγματοποίησε ημερίδα ενημέρωσης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από 209 ΚΕΚ.

Στην ημερίδα έγινε ανασκόπηση της συνεργασίας της ΑνΑΔ με τα ΚΕΚ, παρουσίαση για το πρόγραμμα Erasmus+ και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για ΚΕΚ, καθώς και για τα σημεία προσοχής για έγκριση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης.  Τέλος, έγιναν παρουσιάσεις για τη λειτουργία της ψηφιακής πύλης της ΑνΑΔ «Ερμής» αναφορικά με τις διαδικασίες για τη λειτουργία τον Σεπτέμβριο 2022, για τα προγράμματα κατάρτισης με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2023, για τα πιο κάτω Σχέδια:

  • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη
  • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας
  • Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών
     

Οι παρουσιάσεις που έγιναν είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.

 

12 Σεπτεμβρίου 2022

 

Σχετικά Έγγραφα