Αξιοποίηση Μεθόδων Εξ Αποστάσεως Ηλεκτρονικής Μάθησης σε Προγράμματα Κατάρτισης
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Αξιοποίηση Μεθόδων Εξ Αποστάσεως Ηλεκτρονικής Μάθησης σε Προγράμματα Κατάρτισης  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανακοινώνει την αναθεώρηση του Συμπληρώματος Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών «Αξιοποίηση Μεθόδων εξ Αποστάσεως Ηλεκτρονικής Μάθησης σε Προγράμματα Κατάρτισης» με ισχύ από 17 Νοεμβρίου ...

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανακοινώνει την αναθεώρηση του Συμπληρώματος Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών «Αξιοποίηση Μεθόδων εξ Αποστάσεως Ηλεκτρονικής Μάθησης σε Προγράμματα Κατάρτισης» με ισχύ από 17 Νοεμβρίου 2020.  Το αναθεωρημένο συμπλήρωμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy.

Οι κυριότερες αλλαγές αφορούν τα ακόλουθα σημεία:

Χρονικές προθεσμίες:  Προκειμένου να διευκολυνθούν οι οργανωτές των προγραμμάτων κατάρτισης, παύει να ισχύει η απαίτηση για παραλαβή του εντύπου από την ΑνΑΔ τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την προγραμματιζόμενη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης.  Βασική προϋπόθεση για υλοποίηση μεθόδων εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης είναι η υποβολή στην ΑνΑΔ του Εντύπου 1 (ΕΑΗΜ) από τον οργανωτή του προγράμματος κατάρτισης και η εξασφάλιση της έγκρισής του αιτήματος πριν από την προγραμματιζόμενη ημερομηνία εφαρμογής των μεθόδων εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης. 

Αναθεώρηση του Εντύπου 2 (ΕΑΗΜ) «Παρουσιολόγιο συμμετέχοντος σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης».

Τέλος, διευκρινίζεται ότι κατά τη διεξαγωγή των προγραμμάτων κατάρτισης με μεθόδους εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης είναι απαραίτητη η συνεχής και ανεμπόδιστη αλληλεπίδραση μέσω εικόνας, ήχου και γραπτών μηνυμάτων μεταξύ εκπαιδευτή/εκπαιδευτών και καταρτιζομένων.

 

17 Νοεμβρίου 2020