Διαγωνισμός για την ασφαλιστική κάλυψη του προσωπικού, των καταρτιζόμενων και των περιουσιακών στοιχείων της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 7/2016
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την ασφαλιστική κάλυψη του προσωπικού, των καταρτιζόμενων και των περιουσιακών στοιχείων της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 7/2016  

Προσφέροντες

AIG EUROPE LTD

EUROLIFE LTD

UNIVERSAL LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD

TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD

CNP ASFALISTIKI LTD

PROGRESSIVE INSURANCE COMPANY LTD

CNP CYPRIALIFE LTD

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ALTIUS INSURANCE LTD

OLYMPIC INSURANCE COMPANY LTD

 

Επιτυχόντες Προσφέροντες 

AIG EUROPE LTD

UNIVERSAL LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ALTIUS INSURANCE LTD

 

Ποσό Ανάθεσης Συμβάσεων

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Πυρός και Ειδικών Κινδύνων €5.573,73

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού €978,38

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Ευθύνης Εργοδότη για τους εργοδοτούμενους της ΑνΑΔ €1.335,22

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Ευθύνης Εργοδότη για τους καταρτιζόμενους της ΑνΑΔ €405,05

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης €532

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Μηχανοκινήτων Οχημάτων €549

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής €18.576,79

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικών Ατυχημάτων €3.994,01

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Ομαδικής Ασφάλισης Σοβαρών Ασθενειών €10.125

 

Ημερομηνία Ανάθεσης των Συμβάσεων

22 Δεκεμβρίου 2016