Διαγωνισμός με συνοπτική διαδικασία για την Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων των καταρτιζόμενων της ΑνΑΔ - Αριθμός Διαγωνισμού: 1/2017
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός με συνοπτική διαδικασία για την Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων των καταρτιζόμενων της ΑνΑΔ - Αριθμός Διαγωνισμού: 1/2017  

Προσφέροντες

Universal Life Insurance Public Company Ltd

AIG Europe Ltd

Υδρόγειος Ασφαλιστική Εταιρεία (Κύπρου) Λτδ

CNP Asfalistiki Ltd

Altius Insurance Ltd

 

Επιτυχών Προσφέρων

AIG Europe Ltd

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€3.200 χωρίς ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

29 Μαΐου 2017