Διαγωνισμός με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την ανανέωση των αδειών χρήσης των λογισμικών που χρησιμοποιούνται στο σύστημα ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων ερευνών μελετών της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 12/2015
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την ανανέωση των αδειών χρήσης των λογισμικών που χρησιμοποιούνται στο σύστημα ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων ερευνών μελετών της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 12/2015  

Οι Προσφέροντες ήταν οι ακόλουθοι:

  • IBM Italia S.p.A. (Cyprus Branch)

 

Επιτυχών Προσφέρων

IBM Italia S.p.A. (Cyprus Branch) για το ποσό των €18.300

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

22 Οκτωβρίου 2015