Διαγωνισμός για την εξασφάλιση υπηρεσιών οικονομικής διαχείρισης για το «Σχέδιο τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς» – Αρ. Διαγωνισμού 16/2015
 • wcmadmin
 • wcmadmin
 • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την εξασφάλιση υπηρεσιών οικονομικής διαχείρισης για το «Σχέδιο τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς» – Αρ. Διαγωνισμού 16/2015  

Οι Προσφέροντες ήταν οι ακόλουθοι:

 • Κυριάκος Κωνσταντινίδης
 • Μαρία Καμπουρίδου
 • Αδάμος Αννίβας
 • Νάταλη Δημητρίου
 • Euroglobal S.E.E. Audit Ltd
 • Ανδρέας Παπακυριακού
 • An. A. Computer Design Ltd
 • Ειρήνη Κρητικοπούλου

 

Επιτυχόντες Προσφέροντες

 • Μαρία Καμπουρίδου
 • Ανδρέας Παπακυριακού
 • Αδάμος Αννίβας
 • Νάταλη Δημητρίου
 • Ειρήνη Κρητικοπούλου

 

Ποσό Ανάθεσης της κάθε Σύμβασης

€23.800 μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης των Συμβάσεων

23 Νοεμβρίου 2015