Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση περιστρεφόμενου συστήματος για αρχειοθέτηση και αποθήκευση φακέλων στα γραφεία της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 16/2016
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση περιστρεφόμενου συστήματος για αρχειοθέτηση και αποθήκευση φακέλων στα γραφεία της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 16/2016  

Προσφέροντες

Titan Office Furniture Ltd

Kardex Systems (Cyprus) Ltd

Stortec International Ltd  

 

Επιτυχών Προσφέρων

Kardex Systems (Cyprus) Ltd

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€9.980 χωρίς ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

31 Οκτωβρίου 2016