Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας - Αριθμός Διαγωνισμού: 17/2017
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας - Αριθμός Διαγωνισμού: 17/2017  

Προσφέροντες

GCC Computers Ltd

NewCyTech Business Solutions Ltd

H.S Data Ltd

 

Επιτυχών Προσφέρων

GCC Computers Ltd

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€70.134 χωρίς ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

27 Οκτωβρίου 2017