Διαγωνισμός με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την ανανέωση των υφιστάμενων αδειών χρήσης λογισμικών που χρησιμοποιούνται στο σύστημα ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων ερευνών και μελετών της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 18/2016
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την ανανέωση των υφιστάμενων αδειών χρήσης λογισμικών που χρησιμοποιούνται στο σύστημα ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων ερευνών και μελετών της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 18/2016  

Προσφέρων

IBM Italia S.p.A. (Cyprus Branch)

 

Επιτυχών Προσφέρων

 IBM Italia S.p.A. (Cyprus Branch)

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€19.238 χωρίς ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

1 Νοεμβρίου 2016