Διαγωνισμός με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για αλλαγές στο e-ΑξιοΠιστοΣυν – Αρ. Διαγωνισμού 20/2016
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για αλλαγές στο e-ΑξιοΠιστοΣυν – Αρ. Διαγωνισμού 20/2016  

Προσφέρων

Logicom Solutions Ltd

 

Επιτυχών Προσφέρων

Logicom Solutions Ltd

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€26.400 χωρίς ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

5 Δεκεμβρίου 2016