Διαγωνισμός με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανανέωση των αδειών χρήσης των λογισμικών που χρησιμοποιούνται στο σύστημα ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων ερευνών και μελετών της ΑνΑΔ - Αρ. Διαγωνισμού: 26/2014
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανανέωση των αδειών χρήσης των λογισμικών που χρησιμοποιούνται στο σύστημα ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων ερευνών και μελετών της ΑνΑΔ - Αρ. Διαγωνισμού: 26/2014  

Προσφέρων

IBM Italia S.P.A. (Cyprus Branch)

 

Επιτυχών Προσφέρων

IBM Italia S.P.A. (Cyprus Branch)

 

Ημερομηνία Ανάθεσης Σύμβασης

17 Οκτωβρίου 2014

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης  

€17.775 μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ