Διαγωνισμός με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την ανανέωση της συμφωνίας αναβαθμίσεων της Oracle – Αρ. Διαγωνισμού 27/2014
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την ανανέωση της συμφωνίας αναβαθμίσεων της Oracle – Αρ. Διαγωνισμού 27/2014  

Προσφέρων

Oracle East Central Europe Services BV – Cyprus Branch 

 

Επιτυχών Προσφέρων

Oracle East Central Europe Services BV – Cyprus Branch

 

Ημερομηνία Ανάθεσης Σύμβασης

16 Οκτωβρίου 2014

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης  

€8.302,61 μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ