Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού δικτύου υπολογιστών - Αριθμός Διαγωνισμού: 3/2017
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού δικτύου υπολογιστών - Αριθμός Διαγωνισμού: 3/2017  

Προσφέροντες

NewCytech Business Solutions Ltd

Hellenic Technical Enterprises Ltd

Logicom Solutions Ltd

Odyssey Consultants Ltd

MTN Cyprus

 

Επιτυχών Προσφέρων

NewCytech Business Solutions Ltd

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€43.801,00 χωρίς ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

25 Οκτωβρίου 2017