Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Έρευνας Πεδίου αναφορικά με την Αξιολόγηση των Επιδράσεων των Σχεδίων της ΑνΑΔ στο Ανθρώπινο Δυναμικό της Κύπρου – Αρ. Διαγωνισμού 4/2015
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Έρευνας Πεδίου αναφορικά με την Αξιολόγηση των Επιδράσεων των Σχεδίων της ΑνΑΔ στο Ανθρώπινο Δυναμικό της Κύπρου – Αρ. Διαγωνισμού 4/2015  

Οι Προσφέροντες ήταν οι ακόλουθοι:

  • Cymar Market Research Ltd
  • G. G. Eurosuccess Cosulting Ltd
  • Κοινοπραξία EDEX – Educational Excellence Corporation Ltd και Insights Market Research (IMR) Ltd
  • Enoros Consulting Ltd
  • Blade Enterprises Ltd
  • CMRC Cypronetwork Ltd

 

Επιτυχών Προσφέρων

Enoros Consulting Ltd

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€36.000 μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης των Συμβάσεων

1η Σεπτεμβρίου 2015