Διαγωνισμός για την εξασφάλιση συνδρομητικού πακέτου Microsoft Office 365 Proplus – Αρ. Διαγωνισμού 4/2016
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την εξασφάλιση συνδρομητικού πακέτου Microsoft Office 365 Proplus – Αρ. Διαγωνισμού 4/2016  

Προσφέροντες

H. S. Data Ltd

Ralliton Ltd

Logicom Solutions Ltd

 

Επιτυχών Προσφέρων 

H. S. Data Ltd

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€29.033,50 μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

12 Μαΐου 2016