Διαγωνισμός με συνοπτική διαδικασία για την Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων των καταρτιζόμενων στο «Σχέδιο Τοποθέτησης δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) για απόκτηση εργασιακής πείρας στον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα» - Αριθμός Διαγωνισμού: 5/2017
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός με συνοπτική διαδικασία για την Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων των καταρτιζόμενων στο «Σχέδιο Τοποθέτησης δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) για απόκτηση εργασιακής πείρας στον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα» - Αριθμός Διαγωνισμού: 5/2017  

Προσφέροντες

Universal Life Insurance Public Company Ltd

AIG Europe Ltd

Υδρόγειος Ασφαλιστική Εταιρεία (Κύπρου) Λτδ

CNP Asfalistiki Ltd

Altius Insurance Ltd

 

 

Επιτυχών Προσφέρων

AIG Europe Ltd

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€8.000 χωρίς ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

14 Ιουνίου 2017