Διαγωνισμός για την εξασφάλιση υπηρεσιών οικονομικής διαχείρισης για το Έργο «Επέκταση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων στην Κύπρο» – Αρ. Διαγωνισμού 2/2016
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την εξασφάλιση υπηρεσιών οικονομικής διαχείρισης για το Έργο «Επέκταση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων στην Κύπρο» – Αρ. Διαγωνισμού 2/2016  

Προσφέροντες

Ευτύχιος Νικολαΐδης

Μάρω Κωνσταντίνου

Αντιγόνη Λύρα

Άννα Κίρλαππου

Χριστιάνα Κυριάκου Ταρτίου

 

Επιτυχών Προσφέρων 

Μάρω Κωνσταντίνου

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€50.400 μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

12 Ιουλίου 2016