Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για άσκηση καθηκόντων Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων για περίοδο δύο ετών – Αρ. Διαγωνισμού 11/2023
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για άσκηση καθηκόντων Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων για περίοδο δύο ετών – Αρ. Διαγωνισμού 11/2023  

Σχετικά Έγγραφα