Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση λογισμικού για την ενοποιημένη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 16/2021
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση λογισμικού για την ενοποιημένη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 16/2021  

Σχετικά Έγγραφα