Διαγωνισμός για την προμήθεια, συναρμολόγηση και τοποθέτηση καθισμάτων για τα γραφεία της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) – Αρ. Διαγωνισμού 20/2023
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την προμήθεια, συναρμολόγηση και τοποθέτηση καθισμάτων για τα γραφεία της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) – Αρ. Διαγωνισμού 20/2023  

Σχετικά Έγγραφα