Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, ψεκασμών και άλλων υπηρεσιών διασφάλισης της υγιεινής του κτηρίου της ΑνΑΔ για περίοδο 3 ετών – Αρ. Διαγωνισμού 8/2023
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, ψεκασμών και άλλων υπηρεσιών διασφάλισης της υγιεινής του κτηρίου της ΑνΑΔ για περίοδο 3 ετών – Αρ. Διαγωνισμού 8/2023  

Σχετικά Έγγραφα