Τέταρτος (4ος) μίνι διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για ανέργους στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων» για τα προγράμματα κατάρτισης που περιλαμβάνονται στα Πακέτα Προγραμμάτων Κατάρτισης με αριθμό 4.1 έως 4.4 - Αρ. Διαγωνισμού 9/2023
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Τέταρτος (4ος) μίνι διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για ανέργους στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων» για τα προγράμματα κατάρτισης που περιλαμβάνονται στα Πακέτα Προγραμμάτων Κατάρτισης με αριθμό 4.1 έως 4.4 - Αρ. Διαγωνισμού 9/2023  

Σχετικά Έγγραφα