Διαγωνισμός για την ανανέωση των αδειών χρήσης των λογισμικών που χρησιμοποιούνται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων Ερευνών και Μελετών της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 19/2021
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την ανανέωση των αδειών χρήσης των λογισμικών που χρησιμοποιούνται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων Ερευνών και Μελετών της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 19/2021  

Σχετικά Έγγραφα