Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για άσκηση καθηκόντων Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων για ένα (1) έτος με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα ένα (1) έτος – Αρ. Διαγωνισμού 9/2019
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για άσκηση καθηκόντων Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων για ένα (1) έτος με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα ένα (1) έτος – Αρ. Διαγωνισμού 9/2019  

Σχετικά Έγγραφα