Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων για την προστασία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και ηλεκτρονικών συστημάτων στο κτήριο της ΑνΑΔ - Αριθμός Διαγωνισμού: 18/2017
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων για την προστασία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και ηλεκτρονικών συστημάτων στο κτήριο της ΑνΑΔ - Αριθμός Διαγωνισμού: 18/2017  

Προσφέροντες

YTM Stavrides Ltd

Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ

Telmen Ltd

 

Επιτυχών Προσφέρων

YTM Stavrides Ltd

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€9.900 χωρίς ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

20 Δεκεμβρίου 2017