ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ  

1.            Τεχνική Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Χρηστών

2.            Χειρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

3.            Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Σχετικά Έγγραφα