Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)

Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες  

 

 

1. Αξιολογητής επαγγελματικών προσόντων – Επίπεδο 7

 

2. Γραφέας γενικών καθηκόντων – Επίπεδο 4

 

3. Ειδικός ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού – Επίπεδο 6

 

4. Ειδικός διδακτικής μεθοδολογίας – Επίπεδο 7

 

5. Εκπαιδευτής δια βίου μάθησης – Επίπεδο 5

 

6. Εκπαιδευτής δια βίου μάθησης – Επίπεδο 6

 

7. Εκπαιδευτής δια βίου μάθησης – Επίπεδο 7

 

8. Εκπαιδευτής Τηλεμάθησης – Επίπεδο 6

 

9. Ιδιαιτέρα γραμματέας – Επίπεδο 5

 

10. Καθαριστής γραφείων και υποστατικών – Επίπεδο 4

 

11. Συγγραφέας ερευνητικών προτάσεων – Επίπεδο 6

 

12. Σύμβουλος επιχειρήσεων – Επίπεδο 6

 

13. Σύμβουλος επιχειρήσεων – Επίπεδο 7

 

14. Σύμβουλος σταδιοδρομίας – Επίπεδο 6

 

15. Σύμβουλος σταδιοδρομίας – Επίπεδο 7

 

16. Σχολικός συνοδός – Επίπεδο 4

 

17. Υπεύθυνος πρακτικής άσκησης – Επίπεδο 5

 

18. Φροντιστής ατόμων σε ιδρύματα και οικίες – Επίπεδο 5

 

19. Φροντιστής γηπέδων – Επίπεδο 4

 

20. Φύλακας ασφαλείας – Επίπεδο 4

 

Σχετικά Έγγραφα