Παροχή Ενέργειας και Διαχείριση Αποβλήτων
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)

Παροχή Ενέργειας και Διαχείριση Αποβλήτων  

 

 

1. Τεχνικός διαχείρισης βιομάζας – Επίπεδο 5

 

2. Τεχνικός εγκαταστάσεων και συντήρησης φυσικού αερίου/υγραερίου – Επίπεδο 5

 

3. Τεχνικός εγκατάστασης αντιρρυπαντικών συστημάτων για αέριες εκπομπές – Επίπεδο 5

 

4. Τεχνικός εγκατάστασης και συντήρησης μικρών ανεμογεννητριών – Επίπεδο 5

 

5. Τεχνικός εγκατάστασης και συντήρησης φωτοβολταϊκών συστημάτων – Επίπεδο 5

 

6. Τεχνικός μονάδας βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων – Επίπεδο 5

 

7. Τεχνικός μονάδας διαχείρισης στερεών αποβλήτων – Επίπεδο 5

 

8. Τεχνικός παραγωγής και διανομής φυσικού αερίου – Επίπεδο 5

 

9. Τεχνίτης διαχείρισης βιομάζας – Επίπεδο 4

 

10. Τεχνίτης επεξεργασίας και διανομής φυσικού αερίου – Επίπεδο 4

 

11. Τεχνίτης πληρώσεων κυλίνδρων υγραερίου – Επίπεδο 4

 

12. Υπεύθυνος περιβαλλοντικής διαχείρισης – Επίπεδο 5

 

Σχετικά Έγγραφα