Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας  

 

 

1. Γραφίστας Επίπεδο 5

 

2. Προγραμματιστής ηλεκτρονικών εφαρμογών Επίπεδο 5

 

3. Τεχνικός δικτύων και συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών Επίπεδο 4

 

4. Τεχνικός δικτύων και συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών Επίπεδο 5

 

5. Τεχνικός εγκατάστασης και επιδιόρθωσης εξοπλισμού δικτύων Επίπεδο 4

 

6. Τεχνικός εγκατάστασης και επιδιόρθωσης εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας Επίπεδο 4

 

7. Τεχνικός εγκατάστασης και επιδιόρθωσης εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας Επίπεδο 5

 

8. Τεχνικός υποστήριξης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας Επίπεδο 4

 

9. Τεχνικός υποστήριξης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας Επίπεδο 5

 

 

Σχετικά Έγγραφα