Εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο της ΑνΑΔ
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο της ΑνΑΔ  

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και υποβάλετε τα στοιχεία σας.

Στη βάση των προνοιών του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), δηλώνω ότι αποδέχομαι, συμφωνώ και συναινώ σε ό,τι αφορά στα προσωπικά δεδομένα που δίδονται για σκοπούς της παρούσας εγγραφής, ότι η ΑνΑΔ μπορεί να τα συλλέγει, να τα επεξεργάζεται και να τα διατηρεί με μόνο σκοπό την αποστολή ενημερωτικού υλικού και πληροφοριών για τις εξελίξεις και δραστηριότητες του Οργανισμού.
 
Σημειώστε ότι, σε κάθε περίπτωση και οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με σκοπό την αποστολή ενημερωτικού υλικού και πληροφοριών εκ μέρους του Οργανισμού.

Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΑνΑΔ είναι αναρτημένη εδώ.

characters