29ο Ενημερωτικό Δελτίο
  • wcmadmin
  • wcmadmin
29ο Ενημερωτικό Δελτίο
Μία νέα εποχή για την ΑνΑΔ: Λειτουργία της ψηφιακής πύλης «Ερμής»
Με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση στον τρόπο λειτουργίας της καθώς και την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχει, η ΑνΑΔ ανέπτυξε τη νέα ψηφιακή πύλη «Ερμής»...
Διαβάστε περισσότερα
Νέος Γενικός Διευθυντής στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)
Νέος Γενικός Διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανέλαβε από την 1η Νοεμβρίου 2021 ο κύριος Γιάννης Μουρουζίδης.
Διαβάστε περισσότερα
Συμμετοχή της ΑνΑΔ στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026
Πρόσθετα με τη λειτουργία των υφιστάμενων Σχεδίων και δραστηριοτήτων της, η ΑνΑΔ πρόκειται να εφαρμόσει τα ακόλουθα τέσσερα νέα έργα, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026:
Διαβάστε περισσότερα
Αξιολόγηση των επιδράσεων του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (2013-2019)
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) με στόχο την αξιολόγηση των επιδράσεων των διαφόρων δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης που εφαρμόζει,
Διαβάστε περισσότερα
Λειτουργία του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης
Η ΑνΑΔ λειτουργεί Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης, μέσω του οποίου καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και των Δομών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ).
Διαβάστε περισσότερα
Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)
Το Έργο «Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»
Διαβάστε περισσότερα
Με μια ματιά  
Προγράμματα κατάρτισης ανέργων για εκμάθηση της Ρωσικής γλώσσας
Διαβάστε περισσότερα
Συμμετοχή της ΑνΑΔ στη Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου «Εκπαίδευση και Καριέρα» 2021
Διαβάστε περισσότερα
Ετήσια συνάντηση της Κοινοπραξίας ReferNet Κύπρου
Διαβάστε περισσότερα
Ενημερωτικά σημειώματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
Διαβάστε περισσότερα

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου © Πνευματικά δικαιώματα 2024

Μία νέα εποχή για την ΑνΑΔ: Λειτουργία της ψηφιακής πύλης «Ερμής»

Με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση στον τρόπο λειτουργίας της καθώς και την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχει, η ΑνΑΔ ανέπτυξε τη νέα ψηφιακή πύλη «Ερμής»...

Νέος Γενικός Διευθυντής στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)

Νέος Γενικός Διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανέλαβε από την 1η Νοεμβρίου 2021 ο κύριος Γιάννης Μουρουζίδης.

Συμμετοχή της ΑνΑΔ στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026

Πρόσθετα με τη λειτουργία των υφιστάμενων Σχεδίων και δραστηριοτήτων της, η ΑνΑΔ πρόκειται να εφαρμόσει τα ακόλουθα τέσσερα νέα έργα, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026:

Αξιολόγηση των επιδράσεων του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (2013-2019)

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) με στόχο την αξιολόγηση των επιδράσεων των διαφόρων δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης που εφαρμόζει,

Λειτουργία του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης

Η ΑνΑΔ λειτουργεί Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης, μέσω του οποίου καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και των Δομών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ).

Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)

Το Έργο «Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»