28ο Ενημερωτικό Δελτίο
  • wcmadmin
  • wcmadmin
28ο Ενημερωτικό Δελτίο
Στρατηγικό Σχέδιο της ΑνΑΔ 2021-2023
Η ΑνΑΔ εφαρμόζει ολοκληρωμένη διαδικασία προγραμματισμού και απολογισμού των δραστηριοτήτων της. Στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΑνΑΔ για την τριετία 2021-2023 παρουσιάζονται οι στόχοι της ΑνΑΔ, οι οποίοι συνδέονται με τον Προϋπολογισμό στη Βάση Δραστηριοτήτων. Η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού
Διαβάστε περισσότερα
Ειδικό Σχέδιο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων σε Οργανισμούς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) υλοποιεί το «Ειδικό Σχέδιο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων σε Οργανισμούς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμο
Διαβάστε περισσότερα
Νέες σημαντικές ευκαιρίες κατάρτισης από την ΑνΑΔ για 35.500 εργαζόμενους και ανέργους, με δαπάνη €11,7εκ. μέσα στο Α΄ Εξάμηνο του 2021
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενέκρινε τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) μέσα στο Α΄ Εξάμηνο 2021.   Τα προγράμματα, τα οποία καλύπτουν θέματα ...
Διαβάστε περισσότερα
Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)
Το Έργο «Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Μέσω
Διαβάστε περισσότερα
Συμμετοχή της ΑνΑΔ στο έργο του Cedefop «Real-time labour market information on skill requirements: Setting up the EU system for online vacancy analysis»
Η ΑνΑΔ συμμετείχε στο έργο του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) «Real-time labour market information on skill requirements: Setting up the EU system for online vacancy analysis», το οποίο είχε ως στόχο την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού συστήματος για τη συλλο
Διαβάστε περισσότερα
Συμμετοχή της ΑνΑΔ στο νέο έργο του Cedefop «Towards the European Web Intelligence Hub - European system for collection and analysis of online job advertisement data»
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου «Real-time labour market information on skill requirements: Setting up the EU system for online vacancy analysis», προχωρεί στην υλοποίηση του νέου έργου «Towards the European Web Inte
Διαβάστε περισσότερα
Με μια ματιά  
Συνεργασία Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με την ΑνΑΔ για τοποθέτηση φοιτητών για πρακτική άσκηση
Διαβάστε περισσότερα
Συμμετοχή της ΑνΑΔ σε διαδικτυακό εργαστήριο του ευρωπαϊκού δικτύου «Skillsnet» για παροχή τεχνικής υποστήριξης στη Σλοβενία με σκοπό την ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης δεξιοτήτων
Διαβάστε περισσότερα
«Ευρωπαϊκός Δείκτης Δεξιοτήτων» του Cedefop
Διαβάστε περισσότερα
Ενημερωτικά σημειώματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
Διαβάστε περισσότερα

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου © Πνευματικά δικαιώματα 2024

Στρατηγικό Σχέδιο της ΑνΑΔ 2021-2023

Η ΑνΑΔ εφαρμόζει ολοκληρωμένη διαδικασία προγραμματισμού και απολογισμού των δραστηριοτήτων της. Στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΑνΑΔ για την τριετία 2021-2023 παρουσιάζονται οι στόχοι της ΑνΑΔ, οι οποίοι συνδέονται με τον Προϋπολογισμό στη Βάση Δραστηριοτήτων. Η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού

Ειδικό Σχέδιο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων σε Οργανισμούς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) υλοποιεί το «Ειδικό Σχέδιο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων σε Οργανισμούς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμο

Νέες σημαντικές ευκαιρίες κατάρτισης από την ΑνΑΔ για 35.500 εργαζόμενους και ανέργους, με δαπάνη €11,7εκ. μέσα στο Α΄ Εξάμηνο του 2021

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενέκρινε τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) μέσα στο Α΄ Εξάμηνο 2021.   Τα προγράμματα, τα οποία καλύπτουν θέματα ...

Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)

Το Έργο «Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Μέσω

Συμμετοχή της ΑνΑΔ στο έργο του Cedefop «Real-time labour market information on skill requirements: Setting up the EU system for online vacancy analysis»

Η ΑνΑΔ συμμετείχε στο έργο του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) «Real-time labour market information on skill requirements: Setting up the EU system for online vacancy analysis», το οποίο είχε ως στόχο την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού συστήματος για τη συλλο

Συμμετοχή της ΑνΑΔ στο νέο έργο του Cedefop «Towards the European Web Intelligence Hub - European system for collection and analysis of online job advertisement data»

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου «Real-time labour market information on skill requirements: Setting up the EU system for online vacancy analysis», προχωρεί στην υλοποίηση του νέου έργου «Towards the European Web Inte