31ο Ενημερωτικό Δελτίο
  • Yiannis Mourouzides
  • Isidora Ktori
  • Eleni Themistokleous
  • Yiannis Mourouzides
  • Isidora Ktori
  • Eleni Themistokleous
31ο Ενημερωτικό Δελτίο
Έναρξη λειτουργίας πέντε Σχεδίων της ΑνΑΔ στην ψηφιακή πύλη «Ερμής»
Κατά την περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2022 άρχισε η λειτουργία πέντε νέων Σχεδίων στην ψηφιακή πύλη «Ερμής».
Διαβάστε περισσότερα
Νέες σημαντικές ευκαιρίες κατάρτισης από την ΑνΑΔ για 48.550 εργαζομένους και ανέργους, με δαπάνη € 15,85 εκ. μέσα στο A΄ Εξάμηνο 2023
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενέκρινε τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) μέσα στο A΄ Εξάμηνο 2023.
Διαβάστε περισσότερα
Θεματολόγια για Σχέδια της ΑνΑΔ για την περίοδο 2023-2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), κατά τη συνεδρία του της 27ης Ιουλίου 2022, ενέκρινε νέα Θεματολόγια για τα Σχέδια της ΑνΑΔ, τα οποία θα ισχύουν για την περίοδο 2023-2024.
Διαβάστε περισσότερα
Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)
Το Έργο «Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 
Διαβάστε περισσότερα
Συμμετοχή της ΑνΑΔ στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού των προδιαγραφών τεσσάρων νέων έργων, τα οποία εφαρμόζονται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026. 
Διαβάστε περισσότερα
Αξιολόγηση των επιδράσεων των Προγραμμάτων Κατάρτισης Ανέργων (2018-2019)
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), με στόχο την αξιολόγηση των επιδράσεων των διαφόρων δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης που εφαρμόζει, σχεδίασε και λειτουργεί ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης των επιδράσεών της στην κυπριακή οικονομία.
Διαβάστε περισσότερα
Με μια ματιά  
Έκθεση «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2021»
Διαβάστε περισσότερα
Έκθεση «Καθηγητές και εκπαιδευτές σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο – Κύπρος»
Διαβάστε περισσότερα
Ετήσια συνάντηση της Κοινοπραξίας ReferNet Κύπρου
Διαβάστε περισσότερα
Βραβείο της ΑνΑΔ σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου
Διαβάστε περισσότερα

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου © Πνευματικά δικαιώματα 2024

Έναρξη λειτουργίας πέντε Σχεδίων της ΑνΑΔ στην ψηφιακή πύλη «Ερμής»

Κατά την περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2022 άρχισε η λειτουργία πέντε νέων Σχεδίων στην ψηφιακή πύλη «Ερμής».

Νέες σημαντικές ευκαιρίες κατάρτισης από την ΑνΑΔ για 48.550 εργαζομένους και ανέργους, με δαπάνη € 15,85 εκ. μέσα στο A΄ Εξάμηνο 2023

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενέκρινε τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) μέσα στο A΄ Εξάμηνο 2023.

Θεματολόγια για Σχέδια της ΑνΑΔ για την περίοδο 2023-2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), κατά τη συνεδρία του της 27ης Ιουλίου 2022, ενέκρινε νέα Θεματολόγια για τα Σχέδια της ΑνΑΔ, τα οποία θα ισχύουν για την περίοδο 2023-2024.

Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)

Το Έργο «Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

Συμμετοχή της ΑνΑΔ στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού των προδιαγραφών τεσσάρων νέων έργων, τα οποία εφαρμόζονται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026. 

Αξιολόγηση των επιδράσεων των Προγραμμάτων Κατάρτισης Ανέργων (2018-2019)

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), με στόχο την αξιολόγηση των επιδράσεων των διαφόρων δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης που εφαρμόζει, σχεδίασε και λειτουργεί ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης των επιδράσεών της στην κυπριακή οικονομία.