33ο Ενημερωτικό Δελτίο, Αύγουστος 2023
  • wcmadmin
  • Yiannis Mourouzides
  • Isidora Ktori
  • Eleni Themistokleous
  • Dimitris Panteli
  • wcmadmin
  • Yiannis Mourouzides
  • Isidora Ktori
  • Eleni Themistokleous
  • Dimitris Panteli
33ο Ενημερωτικό Δελτίο, Αύγουστος 2023
Συμμετοχή της ΑνΑΔ στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026
Τον Φεβρουάριο του 2023 η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων» το οποίο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και
Διαβάστε περισσότερα
Νέες σημαντικές ευκαιρίες κατάρτισης από την ΑνΑΔ για 56.676 εργαζομένους και ανέργους, με δαπάνη €16,06 εκ. μέσα στο Β΄ Εξάμηνο του 2023
Η ΑνΑΔ ενέκρινε τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) μέσα στο B΄ Εξάμηνο 2023.
Διαβάστε περισσότερα
Διερεύνηση αναγκών απασχόλησης και κατάρτισης κατά το 2023
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) προβαίνει, πάνω σε συστηματική βάση, σε μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες προβλέψεις για τις ανάγκες απασχόλησης στην Κύπρο.  Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε στην εκπόνηση της μελέτης «Διερεύνηση αναγκών απασχόλησης και κατάρτισης κατά το 2023».
Διαβάστε περισσότερα
Μελέτες αξιολόγησης των επιδράσεων των Σχεδίων της ΑνΑΔ
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), με στόχο την αξιολόγηση πάνω σε συστηματική βάση των επιδράσεων των διαφόρων δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης που εφαρμόζει, σχεδίασε και λειτουργεί ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης των επιδράσεών της στην κυπριακή οικονομία.
Διαβάστε περισσότερα
Αναθεώρηση προνοιών των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών για δύο Σχέδια της ΑνΑΔ
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενημερώνει για την αναθεώρηση προνοιών των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών για τα Σχέδια «Σχέδιο Στελέχωσης επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», και «Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς», οι οποίες τ
Διαβάστε περισσότερα
Εκδήλωση για την επιτυχή ολοκλήρωση του συγχρηματοδοτούμενου έργου για την ανάπτυξη των Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ)
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) διοργάνωσε στις 13 Δεκεμβρίου 2022 ειδική εκδήλωση για την ολοκλήρωση του έργου «Ανάπτυξη Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων», στην αίθουσα εκδηλώσεων του Οργανισμού.
Διαβάστε περισσότερα
Με μια ματιά  
Συμμετοχή της ΑνΑΔ στις εκδηλώσεις για την Ημέρα της Ευρώπης
Διαβάστε περισσότερα
Συμμετοχή της ΑνΑΔ στη Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου «Εκπαίδευση και Καριέρα 2023»
Διαβάστε περισσότερα
Εργαστήριο για τη διαμόρφωση της διαδικασίας αξιολόγησης των ΠΕΠ «Εκπαιδευτής δια Βίου Μάθησης» και «Εκπαιδευτής Τηλεμάθησης»
Διαβάστε περισσότερα
Είδηση της Κοινοπραξίας Refernet Κύπρου: Cyprus: study results on labour demand and supply
Διαβάστε περισσότερα

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου © Πνευματικά δικαιώματα 2024

Συμμετοχή της ΑνΑΔ στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026

Τον Φεβρουάριο του 2023 η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων» το οποίο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και

Νέες σημαντικές ευκαιρίες κατάρτισης από την ΑνΑΔ για 56.676 εργαζομένους και ανέργους, με δαπάνη €16,06 εκ. μέσα στο Β΄ Εξάμηνο του 2023

Η ΑνΑΔ ενέκρινε τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) μέσα στο B΄ Εξάμηνο 2023.

Διερεύνηση αναγκών απασχόλησης και κατάρτισης κατά το 2023

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) προβαίνει, πάνω σε συστηματική βάση, σε μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες προβλέψεις για τις ανάγκες απασχόλησης στην Κύπρο.  Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε στην εκπόνηση της μελέτης «Διερεύνηση αναγκών απασχόλησης και κατάρτισης κατά το 2023».

Μελέτες αξιολόγησης των επιδράσεων των Σχεδίων της ΑνΑΔ

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), με στόχο την αξιολόγηση πάνω σε συστηματική βάση των επιδράσεων των διαφόρων δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης που εφαρμόζει, σχεδίασε και λειτουργεί ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης των επιδράσεών της στην κυπριακή οικονομία.

Αναθεώρηση προνοιών των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών για δύο Σχέδια της ΑνΑΔ

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενημερώνει για την αναθεώρηση προνοιών των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών για τα Σχέδια «Σχέδιο Στελέχωσης επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», και «Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς», οι οποίες τ

Εκδήλωση για την επιτυχή ολοκλήρωση του συγχρηματοδοτούμενου έργου για την ανάπτυξη των Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ)

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) διοργάνωσε στις 13 Δεκεμβρίου 2022 ειδική εκδήλωση για την ολοκλήρωση του έργου «Ανάπτυξη Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων», στην αίθουσα εκδηλώσεων του Οργανισμού.